Thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực

Thực hiện các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực

(PNTĐ) -Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…  Đây là nội dung hoạt động tập trung trong Kế hoạch số 102/KH-UBND (ngày 24/3/2023) về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành vừa qua.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(PNTĐ) -Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội - “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.
Chương trình Tự hào Việt Nam – New Year Concert 2023: “Nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai”

Chương trình Tự hào Việt Nam – New Year Concert 2023: “Nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai”

(PNTĐ) - Tối 31/12, tại khu di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào Việt Nam – New Year Concert 2023” với chủ đề “Nắm bắt cơ hội, hướng tới tương lai”, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 - 31/12/2022).
Phục hồi kinh tế và các chính sách duy trì tăng trưởng phát triển

Phục hồi kinh tế và các chính sách duy trì tăng trưởng phát triển

(PNTĐ) - Sáng 22/11, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (NCIF-MPI) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) đồng tổ chức Diễn đàn Nhịp đập kinh tế Việt Nam 2022 với chủ đề “Tiếp tục phục hồi kinh tế - Các nhân tố thúc đẩy tăng trưởng” nhằm phân tích và đánh giá quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và các chính sách duy trì tăng trưởng và phát triển trong năm tới.