Cần bổ sung quy định điều kiện đăng ký tạm trú với người dưới 18 tuổi

Cần bổ sung quy định điều kiện đăng ký tạm trú với người dưới 18 tuổi

Cần bổ sung quy định điều kiện đăng ký tạm trú với người dưới 18 tuổi Trước thực tế còn có tình trạng sử dụng lao động trẻ em, người chưa đủ tuổi thành niên bất hợp pháp hiện nay, đại biểu Quốc hội cho rằng cần bổ sung vào Luật Cư trú (sửa đổi) quy định về điều kiện đăng ký tạm trú với người dưới 18 tuổi.