Ký kết thỏa thuận thúc đẩy quyền của người cao tuổi và giải quyết các vấn đề dân số tại Việt Nam

Ký kết thỏa thuận thúc đẩy quyền của người cao tuổi và giải quyết các vấn đề dân số tại Việt Nam

(PNTĐ) - Ngày 25/8. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) đã ký kết thỏa thuận quan hệ hợp tác trong việc cùng Chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế phối hợp giải quyết một cách hiệu quả tình trạng già hóa dân số cùng các vấn đề về dân số nổi bật khác tại Việt Nam.