Lễ hội “chạy lợn” làng Duyên Yết

Lễ hội “chạy lợn” làng Duyên Yết

(PNTĐ) - Lễ hội làng Diền -Duyên Yết diễn ra trong 3 ngày: Mùng 6, mùng 7, mùng 8 tháng Giêng hàng năm. 5 năm tổ chức đại đám một lần nhằm vào các năm chẵn, có thi “chạy lợn”, còn hàng năm chỉ tổ chức hội lệ.