Tết yêu thương đến với các đối tượng bảo trợ xã hội

Tết yêu thương đến với các đối tượng bảo trợ xã hội

(PNTĐ) - Theo Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), qua báo cáo tổng hợp, mức hỗ trợ từ ngân sách của các địa phương phổ biến cho các đối tượng bảo trợ xã hội từ mức 300.000 đồng - 500.000 đồng/đối tượng.