Quy hoạch Hà Nội - tự hào chặng đường lịch sử

Quy hoạch Hà Nội - tự hào chặng đường lịch sử

(PNTĐ) -Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cũng là dịp để nhắc nhớ lại hành trình gắn với những mốc son lịch sử của quy hoạch Thủ đô Hà Nội. 7 lần xây dựng và điều chỉnh quy hoạch đã đưa thành phố Hà Nội chuyển mình, đổi mới, hướng tới phát triển đồng bộ, bền vững.
Lãnh đạo các nước gửi điện, thư mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam

(PNTĐ) -Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Singapore đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.