Hà Nội: Xử lý các điểm úng ngập trước mùa mưa bão

Hà Nội: Xử lý các điểm úng ngập trước mùa mưa bão

(PNTĐ) -Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, năm 2022, dự báo Hà Nội vẫn còn 11 điểm trọng yếu về ngập úng; trong đó, lưu vực sông Tô Lịch có 8 điểm. Trước thực tế trên, các đơn vị chức năng của Thành phố đã xây dựng kế hoạch, phương án tập trung xử lý các điểm úng ngập trước mùa mưa bão.