Trường hợp nào bị xử phạt vì mang thai hộ?

Trường hợp nào bị xử phạt vì mang thai hộ?

(PNTĐ) - Chúng tôi cũng đã tìm hiểu khá nhiều nhưng vẫn còn băn khoăn chưa rõ, muốn hỏi báo PNTĐ, khi mang thai hộ thì tôi và người mang thai hộ phải đáp ứng điều kiện gì? Trường hợp nào thì  bị xử phạt? Xin cảm ơn!