Quận Nam Từ Liêm quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023

Quận Nam Từ Liêm quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023

(PNTĐ) -Năm 2023 là năm với nhiều ý nghĩa, dấu mốc quan trọng, năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quận; đặc biệt là năm thi đua thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chào mừng 10 năm Ngày thành lập Quận, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ Quận đến cơ sở cần đẩy mạnh, tăng tốc hơn nữa trong năm 2023 tạo đà cho những năm tới và cả nhiệm kỳ 2020-2025…