Biểu dương 30 gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt

Biểu dương 30 gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt

(PNTĐ) - Hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và kỷ niệm các ngày truyền thống của Mặt trận tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội TP Hà Nội, sáng 6/10, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, cụm Thi đua số 4, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức gặp mặt, biểu dương gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2022.