NTK - Họa sĩ - Nghệ nhân Trung Đinh đem tâm hồn, bản sắc văn hóa dân tộc vào áo dài lụa vẽ

NTK - Họa sĩ - Nghệ nhân Trung Đinh đem tâm hồn, bản sắc văn hóa dân tộc vào áo dài lụa vẽ

(PNTĐ) -Vẽ lụa là một nghề truyền thống độc đáo của người Việt. Từ một tấm lụa trắng, người nghệ nhân sẽ nhuộm loang và chuyển màu bằng thủ công cho từng tác phẩm. Xưa kia, nghệ nhân thường ứng dụng kỹ thuật vẽ lụa trong tranh lụa. Tuy nhiên, giờ đây tranh lụa mai một trước tác động của thị trường, thế nên nghề vẽ lụa cũng dần mất đi.