Du lịch an toàn trong điều kiện “bình thường mới”

Du lịch an toàn trong điều kiện “bình thường mới”

(PNTĐ) -  Trong điều kiện “bình thường mới”, các gia đình không nên “xả láng” hay coi cuộc sống đã hoàn toàn bình thường như trước đây khi đi du lịch trải nghiệm, mà hãy luôn giữ nguyên tắc 5K an toàn trong phòng, chống dịch bệnh...