Hội LHPN quận Hà Đông: 11/13 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2022

Hội LHPN quận Hà Đông: 11/13 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2022

(PNTĐ) - Hội LHPN phường Phú La và Phúc La được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen, 8 đơn vị được Hội LHPN TP Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và 48 tổ chức cơ sở, cá nhân được tặng giấy khen của UBND quận Hà Đông. Năm 2022, Hội LHPN quận đã biểu dương 80 cá nhân điển hình tiên tiến khi thực hiện phong trào thi đua.