Tết này nhà chỉ có 2 người

Tết này nhà chỉ có 2 người

(PNTĐ) - Tết này sẽ chỉ có Đào và con gái. Từ khi ký vào lá đơn ly hôn, Đào đã chuẩn bị tinh thần để không rơi vào trạng thái sốc sau ly hôn. Vậy mà càng gần Tết, Đào lại thấy lòng mình trùng xuống.