Đọc Nhà văn và chữ tình gởi lại

Đọc Nhà văn và chữ tình gởi lại

(PNTĐ) -Nghệ sĩ là người đứng giữa thánh với phàm. Nói cách khác, họ là cầu nối giữa thánh với phàm. Khi viết về nghệ sĩ, đẩy họ lên cao, sang hẳn thánh thì không phải lẽ, bởi thánh chẳng bao giờ thấu hiểu được nỗi nhân quần.