Đầu năm đi lễ chùa, bái Phật, sao cho chuẩn mực?

Đầu năm đi lễ chùa, bái Phật, sao cho chuẩn mực?

(PNTĐ) - Đi lễ chùa đầu năm - là hoạt động gắn liền với đạo Phật, đã trở thành nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Tuy nhiên, bên cạnh những người đến chùa hành xử đúng với Chánh pháp đạo Phậ t, còn có người làm điều chưa đúng khi đến chốn cửa thiền. Dịp đầu năm, phóng viên Báo Phụ nữ Thủ đô có cuộc trò chuyện với Đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vấn đề này.
Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

(PNTĐ) - Sáng 3/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Phụ nữ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng