Kỳ 1: Những Bí thư Chi bộ được giáo dân tin yêu

Kỳ 1: Những Bí thư Chi bộ được giáo dân tin yêu

(PNTĐ) - Đồng bào Công giáo thành phố Hà Nội hiện đang sinh sống và làm việc ở 326/579 xã, phường, thị trấn, trong đó có 42 thôn Công giáo toàn tòng thuộc 10 huyện; 1.010 chức việc ở các Xứ, Họ và 206.046 nhân danh chiếm gần 3% dân số toàn Thành phố (tăng 13.088 nhân danh so với năm 2017).
Người “thuyền trưởng” đi tiên phong trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Người “thuyền trưởng” đi tiên phong trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(PNTĐ) -Nhằm góp phần vào việc phát triển kinh tế - văn hóa địa phương, những năm gần đây, ông Trần Quang Huy - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn An Hiền- xã Hoàng Diệu luôn tích cực hiến công, hiến kế xây dựng xã Hoàng Diệu bằng các mô hình mới, cách làm hay thông qua các công trình văn hóa, các việc làm ý nghĩa, tạo môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp.