Chuyên biệt hóa nội dung để phục vụ bạn đọc

Chuyên biệt hóa nội dung để phục vụ bạn đọc

(PNTĐ) - Dự thảo Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu: Đến năm 2025, tối thiểu 20% (đến năm 2030, 40%) cơ quan báo chí áp dụng mô hình thu phí bạn đọc với những nội dung trải nghiệm được cá nhân hóa quyền lựa chọn nguồn tin để theo dõi, giới thiệu tin tức theo thị hiếu cá nhân. Mục tiêu này mang kỳ vọng, thu phí nội dung là một trong những mô hình để phát triển kinh tế báo chí thời số hóa.