Đề xuất tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 500.000 đồng/tháng

Đề xuất tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 500.000 đồng/tháng

(PNTĐ) - Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi), cơ quan soạn thảo đã đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 360.000 đồng/người/tháng hiện nay lên 500.000 đồng/người/tháng đối với người từ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH hằng tháng.
Tỉ lệ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2023 của người lao động và đơn vị sử dụng lao động

Tỉ lệ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2023 của người lao động và đơn vị sử dụng lao động

(PNTĐ) -Nhiều bạn đọc gửi thư hỏi Báo PNTĐ: Năm 2023 với nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến người lao động. Từ năm 2023 độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ sẽ tăng (đối với nam là 60 tuổi 09 tháng và đối với nữ là 56 tuổi). Bên cạnh đó là việc tăng lương cơ sở cũng sẽ có tác động đến người lao động đang hưởng lương theo hệ số, vì vậy tỉ lệ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động và đơn vị sử dụng lao động có gì thay đổi so với năm 2022?.
Người lao động mới tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) có được hưởng thai sản không?

Người lao động mới tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) có được hưởng thai sản không?

(PNTĐ) -Mang thai là điều tuyệt vời đối với người phụ nữ cũng như mọi gia đình nhỏ. Rất nhiều trường hợp lao động nữ chỉ mới tham gia BHXH được một vài tháng thì đã mang thai. Nếu  vào trường hợp như vậy thì người lao động có được hưởng chế độ thai sản? Bạn đọc Phạm Hồng Hà gửi thư lên hỏi Báo Phụ nữ Thủ đô