Có những lãng phí vô hình mà báo cáo cũng khó đo đếm được

Có những lãng phí vô hình mà báo cáo cũng khó đo đếm được

(PNTĐ) -Đó là phát biểu của ĐB Phạm Trọng Nhân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương tại phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ngày 31/10/2022 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.
Muốn chống lãng phí, ngoài quy định, còn cần cái tâm của người đứng đầu

Muốn chống lãng phí, ngoài quy định, còn cần cái tâm của người đứng đầu

(PNTĐ) -Ngày 31/10, các đại biểu QH đã thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, trong đó tập trung vào đánh giá kết quả đạt được, phân tích tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các nội dung trọng điểm và 7 lĩnh vực trọng tâm; đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện chính sách pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn tới.
Hàng nghìn dự án chậm tiến độ và có xu hướng tăng lên qua các năm

Hàng nghìn dự án chậm tiến độ và có xu hướng tăng lên qua các năm

(PNTĐ) -Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, sáng 31/10, dưới sự điều hành Phiên họp của Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.