Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(PNTĐ) -Sáng 2/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tập huấn chuyên đề “Thực hiện quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực”

Tập huấn chuyên đề “Thực hiện quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực”

(PNTĐ) - Ngày 21/10, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Thực hiện quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực”. Hội nghị nhằm thực hiện công văn số 519/CV-TU ngày 29/9/2022 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện kết luận của  đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo.
Thành ủy Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  ​

Thành ủy Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ​

(PNTĐ) -Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2835-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là tỉnh, thành đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ năm về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.