Kỳ cuối: “Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn dành sự quan tâm đến đồng bào Công giáo”

Kỳ cuối: “Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn dành sự quan tâm đến đồng bào Công giáo”

(PNTĐ) - Để làm rõ hơn về quan điểm chỉ đạo, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Thành phố đối với đồng bào Công giáo, cũng như mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với đồng bào Công giáo và giữa đồng bào Công giáo Thủ đô với Đảng, phóng viên báo Phụ nữ Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng

Chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng

(PNTĐ) - Ưu đãi người có công là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng. Đây là trách nhiệm, là tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã không tiếc thân mình hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Công tác chăm lo các gia đình chính sách là nhiệm vụ cao quý, tình cảm và ân nghĩa sâu sắc

Công tác chăm lo các gia đình chính sách là nhiệm vụ cao quý, tình cảm và ân nghĩa sâu sắc

(PNTĐ) -Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng người có công lớn với trên 800.000 người (chiếm gần 10% số lượng toàn quốc). Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây", cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội luôn xác định công tác chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là nhiệm vụ cao quý, là tình cảm và ân nghĩa sâu sắc.
MẸ TÔI

MẸ TÔI

(PNTĐ) -Viết về một đề tài quen thuộc nhưng "Mẹ tôi" của Trần Thị Huyền Trang - rút từ tập "Bài thơ tặng mẹ" NXB Hội nhà văn 2008 - có sự cảm nhận riêng độc đáo...
Những hoạt động thu hút hội viên hiệu quả của phụ nữ Thủ đô

Những hoạt động thu hút hội viên hiệu quả của phụ nữ Thủ đô

(PNTĐ) - Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời tổ chức sinh hoạt Hội phù hợp nguyện vọng, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ… Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.