Những trường  đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2022

Những trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2022

(PNTĐ) -Trưa 15/9, Trường Đại học Nha Trang là cơ sở đào tạo đầu tiên công bố điểm trúng tuyển năm 2022. Ngành Ngôn ngữ Anh lấy điểm chuẩn cao nhất với 21 điểm. Tiếp đến là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội  với mức điểm chuẩn cao nhất là 29,95
Nơi cực cao, nơi... 3 điểm/môn là trúng tuyển

Nơi cực cao, nơi... 3 điểm/môn là trúng tuyển

(PNTĐ) -Theo điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 mà Hà Nội vừa công bố, có thể thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các trường THPT công lập tại nhiều địa bàn. Trong đó, có trường điểm chuẩn cao chót vót, nhưng có trường, điểm chuẩn chỉ ở ngưỡng trung bình.
Kinh nghiệm quốc tế trong cải cách công tác quản lý nợ công

Kinh nghiệm quốc tế trong cải cách công tác quản lý nợ công

(PNTĐ) - Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc tổ chức mô hình cơ quan quản lý nợ cũng hết sức đa dạng, có nhiều cách tiếp cận, phương thức quản lý nợ khác nhau. Nhiều quốc gia đã lựa chọn thiết lập cơ quan quản lý nợ công (DMO) để tập trung các chức năng quản lý nợ nhằm đạt đến trình độ chuyên nghiệp hóa cao.