Em chồng hóa ô-sin trong nhà

Em chồng hóa ô-sin trong nhà

(PNTĐ) - Từ ngày tôi chuyển đến sống ở nhà anh rể và chị gái, bố mẹ tôi rất cảm kích trước tấm lòng của anh rể. Mẹ tôi còn luôn dặn dò tôi ở nhà anh chị phải biết điều, đừng để anh chị phật lòng. Còn tôi thì chỉ biết nuốt tâm sự vào trong vì chẳng biết ngỏ cùng ai.