Bản hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam

Bản hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam

(PNTĐ) -Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 77 năm đã qua, nội dung bản “Tuyên ngôn độc lập” năm 1945 đã được nghiên cứu, làm sáng tỏ trên nhiều lĩnh vực. Đến nay vẫn có giá trị lịch sử và giá trị thời đại sâu sắc.
Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên báo chí

Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên báo chí

(PNTĐ) - Nhằm hướng tới mục tiêu của Đảng và Nhà nước về giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, ngày 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương tại Hà Nội.
Gánh nặng công việc chăm sóc không lương khiến phụ nữ dân tộc thiểu số gặp nhiều rào cản

Gánh nặng công việc chăm sóc không lương khiến phụ nữ dân tộc thiểu số gặp nhiều rào cản

(PNTĐ) - Ngày 12/7/2022, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (CAF)và tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ các nghiên cứu mới nhất về hiện trạng công việc chăm sóc không lương đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy cơ hội tham gia vào thị trường lao động một cách công bằng và hiệu quả cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số.