Đưa dịch vụ công trực tuyến đến tận nhà

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến tận nhà

(PNTĐ) -Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ dễ dàng làm các thủ tục hành chính có liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của công dân. Họ có thể làm thủ tục ở bất kỳ đâu, thậm chí là ở nhà mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan chức năng.
Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

(PNTĐ) - Ngày 27/5/2022, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên Cổng dịch công của Bộ Công an đối với các ban thuộc UBND Thành phố Hà Nội và các đơn vị kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.