Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Hà Nội cải thiện rõ nét

Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Hà Nội cải thiện rõ nét

(PNTĐ) -UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã.  Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Hoàn Kiếm dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.