Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PNTĐ) -Là thế hệ cán bộ đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tuyển chọn, huấn luyện và đào tạo, đồng chí Lê Hồng Phong đã được dẫn dắt và nâng tầm nhận thức, từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, dám xả thân vì sự nghiệp cứu nước, cứu dân, trở thành người cộng sản kiên trung và là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.