Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô vững mạnh toàn diện

(PNTĐ) - Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu nổi bật, mang lại hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng, có tính quyết định đối với những kết quả, thành tựu phát triển của Thủ đô trong các giai đoạn vừa qua.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

(PNTĐ) -Chiều 17/6, tại Thành ủy Hà Nội diễn ra Hội thảo “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Chủ trì Hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.