Hầm chui - giảm “điểm đen” ùn tắc giao thông

Hầm chui - giảm “điểm đen” ùn tắc giao thông

(PNTĐ) -Để giải quyết vấn đề giảm ùn tắc giao thông, thành phố Hà Nội đã và đang đầu tư xây dựng loạt nút giao thông khác mức như trên cao, đường bằng và hầm chui. Một số công trình hầm chui đi vào hoạt động đã phát huy tác dụng góp phần lưu thông nhanh chóng tại các nút giao vốn được coi là “điểm đen” nhiều năm nay.
Hà Nội: Người đi bộ đang “bỏ quên” cầu vượt

Hà Nội: Người đi bộ đang “bỏ quên” cầu vượt

(PNTĐ) -Mặc dù TP Hà Nội đầu tư xây dựng rất nhiều cầu vượt, hầm chui dành cho người đi bộ với mục đích đảm bảo an toàn giao thông cho người dân mỗi khi sang đường. Tuy nhiên, thực trạng người đi bộ sang đường tùy tiện lại đang diễn ra mỗi ngày, khiến cho công năng của những chiếc cầu vượt không phát huy được tác dụng và bị “bỏ quên” dần.