Phát động Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên khởi tạo gương mặt số” năm 2022

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên khởi tạo gương mặt số” năm 2022

(PNTĐ) - Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên khởi tạo gương mặt số” năm 2022 nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong việc bắt nhịp xu hướng và ứng dụng của cuộc cách mạng số. Cuộc thi cũng thể hiện tinh thần thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong học tập, công tác, lao động sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên.