Hội LHPN Hà Nội: Kiểm tra thi đua tại cơ sở Hội

Hội LHPN Hà Nội: Kiểm tra thi đua tại cơ sở Hội

(PNTĐ) -Trong 2 ngày 25 và 26/10/2022, Hội LHPN Hà Nội tổ chức 2 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Hội làm trưởng đoàn khảo sát thi đua tại 8 cơ sở Hội nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, kết quả triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2022.