Kinh tế Hà Nội khởi sắc

Kinh tế Hà Nội khởi sắc

(PNTĐ) - Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội 9 tháng năm 2022 ước thực hiện 244.100 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2021. Các chỉ số công nghiệp, doanh nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài đều tăng đáng kể góp phần thúc đẩy kinh tế Thành phố phục hồi và trên đà khởi sắc.
Việt Nam sau 36 năm đổi mới: Kinh tế tăng trưởng, đời sống người dân ngày càng được nâng cao

Việt Nam sau 36 năm đổi mới: Kinh tế tăng trưởng, đời sống người dân ngày càng được nâng cao

(PNTĐ) -Sau 36 năm đổi mới (1986-2022) và đặc biệt trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Việt Nam đã đạt được kết quả quan trọng về tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội. Các chính sách an sinh xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực để kinh tế phát triển bền vững.
Phát triển nông thôn Hà Nội thành miền quê đáng sống

Phát triển nông thôn Hà Nội thành miền quê đáng sống

(PNTĐ) -Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị, bền vững hơn với quá trình đô thị hóa, trở nên phồn vinh, văn minh và hiện đại, Hà Nội đang từng bước phát triển nông thôn thành miền quê đáng sống, góp phần không nhỏ vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của toàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung.
Hỗ trợ, phát triển các mô hình kinh tế tập thể do nữ làm chủ

Hỗ trợ, phát triển các mô hình kinh tế tập thể do nữ làm chủ

(PNTĐ) -Cấp Hội Phụ nữ tích cực tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, đồng thời chủ động hỗ trợ thành lập và vận hành hoạt động của mô hình hợp tác xã/tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành.