Vượt qua nhiều khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

(PNTĐ) - Năm 2022, một năm với rất nhiều khó khăn và thách thức đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Mặc dù đã chủ động dự báo sớm, nhưng những biến động đã vượt xa dự báo trước đó, tác động không nhỏ tới hoạt động SXKD của TCT. Song với sự quyết tâm, cố gắng và nỗ lực, EVNNPC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.