Kỳ họp là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh

Kỳ họp là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh

(PNTĐ) -Ngày 10/12, phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, nhiều Nghị quyết HĐND TP thông qua tại Kỳ họp là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng của thành phố. HĐND TP đề nghị UBND TP, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.