Để người lao động không nghỉ việc vì lương không đủ sống

Để người lao động không nghỉ việc vì lương không đủ sống

(PNTĐ) -Tại phiên thảo luận tổ Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà công bố một con số đáng giật mình: Trong 2,5 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đã có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, hoặc rời bỏ khu vực công chuyển sang khu vực tư.