Sẽ phát hành Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris (1973-2023)

Sẽ phát hành Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris (1973-2023)

(PNTĐ) -Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, ngày 27/1, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)”.