Quốc hội đã quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Quốc hội đã quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

(PNTĐ) - Chiều ngày 16/6, sau 19 ngày làm việc, Quốc hội khóa XV đã họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 3. Tại kỳ họp , Quốc hội đã xem xét một khối lượng công việc lớn, quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để Chính phủ, các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra.