“Lấy chất lượng Kỳ họp làm chính và phấn đấu tiết giảm tối đa thời gian”

“Lấy chất lượng Kỳ họp làm chính và phấn đấu tiết giảm tối đa thời gian”

(PNTĐ) -Sáng ngày 20/10, phát biểu khai  mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, kỳ họp lần này phải thể hiện đậm nét, mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt cả về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước