Lập lại trật tự dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Lập lại trật tự dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

(PNTĐ) -Từ ngày 1/1/2023, Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình sẽ có hiệu lực. Với nhiều  quy định sửa đổi, Nghị định 71 được đánh giá là sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng trong quản lý, thúc đẩy thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam.