Hà Nội: Tìm giải pháp để bảo tồn, phát triển làng nghề

Hà Nội: Tìm giải pháp để bảo tồn, phát triển làng nghề

(PNTĐ) -Thành phố Hà Nội có 1.350 làng nghề, đã mai một 544 làng còn 806 làng đang hoạt động. Tuy nhiên, hầu hết, các doanh nghiệp ở các làng nghề trên địa bàn đều hoạt động với quy mô nhỏ, tự phát và gặp phải không ít những khó khăn. Giải pháp nào để bảo tồn và phát huy làng nghề trên địa bàn thành phố là hội thảo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  TP Hà Nội và Chi cục Phát triên nông thôn tổ chức sáng 23/7.
Đẩy nhanh xây dựng cụm công nghiệp để tạo đòn bẩy phát triển kinh tế

Đẩy nhanh xây dựng cụm công nghiệp để tạo đòn bẩy phát triển kinh tế

(PNTĐ) -Phát triển các cụm công nghiệp là giải pháp quan trọng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố. Vì vậy, các địa phương đang tập trung nguồn lực để nhanh chóng hoàn thành dự án xây dựng cụm công nghiệp, thu hút nhà đầu tư, phát huy tối đa hiệu quả của dự án, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Kỳ cuối: Quy hoạch phải đi trước một bước

Kỳ cuối: Quy hoạch phải đi trước một bước

(PNTĐ) -Việc xây dựng huyện trở thành đơn vị hành chính quận là một quá trình lâu dài và cần một nguồn lực rất lớn, bởi có rất nhiều tiêu chí cần hoàn thiện. Thực tế thời gian qua, cùng với sự quan tâm và nguồn vốn của TP. Hà Nội, các huyện cũng đã thực hiện nhiều giải pháp, đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí lên quận.
Giải pháp nâng cao nhận thức văn hóa doanh nghiệp cho người lao động

Giải pháp nâng cao nhận thức văn hóa doanh nghiệp cho người lao động

(PNTĐ) - Ngày 8/6, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Phụ nữ Hà Nội phối hợp với tổ chức ADRA Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn thực hiện dự án "Nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp cho người lao động, nhà quản lý doanh nghiệp và đối tác kinh doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc".