Khởi động Dự án “Phòng chống bạo lực thể chất, tinh thần và phân biệt đối xử đối với trẻ khuyết tật”

Khởi động Dự án “Phòng chống bạo lực thể chất, tinh thần và phân biệt đối xử đối với trẻ khuyết tật”

(PNTĐ)- Ngày 20/9/2022, tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC), Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD), và Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Phòng chống bạo lực thể chất, tinh thần và phân biệt đối xử đối với trẻ khuyết tật”.
Nữ quyền - Giới và Phát triển

Nữ quyền - Giới và Phát triển

(PNTĐ) - Việt Nam thuộc vào nhóm quốc gia sớm tham gia Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) vào năm 1982. Từ đó đến nay, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện Công ước này. Đồng thời tạo được sự thay đổi lớn về nữ quyền, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần vào sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
CÙNG PHẬN CON RIÊNG, SAO NỠ PHÂN BIỆT?

CÙNG PHẬN CON RIÊNG, SAO NỠ PHÂN BIỆT?

(PNTĐ) - Để chuẩn bị trông con gái riêng ở cữ trong tuần tới, bà mua đủ thứ để dành cho con, nào là trứng gà sạch, chai mật ong đánh tưa lưỡi cho cháu, tam thất bồi bổ cho mẹ, rồi thì gạo nếp, gạo tẻ… Nhớ lại nửa năm trước, con gái riêng của ông cũng ở cữ, bà xuống thăm tay không, bảo mọi thứ đã có nhà nội lo, nhà ngoại xuống động viên tinh thần là đủ.