Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

(PNTĐ) -Chiều 17/6, tại Thành ủy Hà Nội diễn ra Hội thảo “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Chủ trì Hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.