Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên

Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên

(PNTĐ) -Năm 2022 được toàn đoàn chọn chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội  đã bám sát chủ đề công tác, có các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể; thực hiện Đại hội Đoàn các cấp đúng tiến độ; quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp từ việc thay đổi tư duy đến hỗ trợ vay vốn…