Tình trạng đốt vàng mã đã giảm trong mùa lễ hội 2023

Tình trạng đốt vàng mã đã giảm trong mùa lễ hội 2023

(PNTĐ) -Năm nay, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp quản lý cũng như của chính các cơ sở thờ tự tôn giáo, tình trạng “xếp hàng” đốt vàng mã đã giảm hẳn. Tư duy đi lễ của người dân, phật tử cũng dần thay đổi theo chiều hướng tích cực.