Môn Lịch sử trở thành môn bắt buộc trong chương trình GDPT 2018: Thực hiện ngay từ năm học mới

Môn Lịch sử trở thành môn bắt buộc trong chương trình GDPT 2018: Thực hiện ngay từ năm học mới

(PNTĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kế hoạch này nhằm triển khai Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành đã có một số trao đổi xung quanh kế hoạch này.