Hàng nghìn dự án chậm tiến độ và có xu hướng tăng lên qua các năm

Hàng nghìn dự án chậm tiến độ và có xu hướng tăng lên qua các năm

(PNTĐ) -Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, sáng 31/10, dưới sự điều hành Phiên họp của Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.