Quỹ viện trợ nhân đạo đang thiếu hụt nghiêm trọng

Quỹ viện trợ nhân đạo đang thiếu hụt nghiêm trọng

(PNTĐ) - Đó là cảnh báo của Liên hợp quốc khi các cơ quan của Liên hợp quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng kinh phí viện trợ nhân đạo cho các nước trên thế giới trong bối cảnh nhu cầu tăng cao ở nhiều nước.