Thông qua Nghị quyết về phân cấp thu, chi giữa các cấp ngân sách

Thông qua Nghị quyết về phân cấp thu, chi giữa các cấp ngân sách

(PNTĐ) - Ngày 8/12, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, các đại biểu (ĐB) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của Thành phố (TP); định mức phân bổ ngân sách của TP Hà Nội giai đoạn 2023-2025.