“Xanh” từ sản xuất đến tiêu dùng vì sức khỏe cộng đồng

“Xanh” từ sản xuất đến tiêu dùng vì sức khỏe cộng đồng

Sáng ngày 15/10, Hội LHPN Hà Nội phối hợp công ty cổ phần Nông nghiệp sạch tổ chức tập huấn “Sản xuất nông nghiệp xanh, tiêu dùng sản phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng”, tư vấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô về các xu hướng sản xuất nông nghiệp xanh, hiệu quả; cách tiêu dùng sản phẩm đảm bảo dinh dưỡng và giá cả hợp lý, đảm bảo sức khỏe.